Контактна інформація
Керівник:
Волошинська Юлія Олександрівна
Телефон:
(032) 2971794
E-mail:

Товариство “Зелений Хрест” – незалежна громадська неприбуткова організація, створена в 1994 році та офіційно зареєстрована в березні 1995 року. Створена для всебічного сприяння прогресу в духовному, діловому житті міста, регіону, держави, інтеграції України в Європу.

Основним завданням Товариства є виховання людини в дусі християнської моралі та національної гідності шляхом залучення її до практичної діяльності в напрямках:
• екологія, спортивний туризм та екотуризм;
• екологічна просвіта;
• екологічний моніторинг та дослідження природних екосистем;
• розробка програм місцевих екологічних дій (МЕП);
• вивчення і збереження пам’яток історії та культури;
• розвиток молодіжних рухів;
• підготовка організаторів міжнародних молодіжних обмінів;
• експедиційна діяльність;
• розробка стратегій сталого розвитку самоврядних територій.

Товариство у відповідності з своїми основними завданнями:

• сприяє оздоровленню екологічної ситуації в місті, регіоні;
• веде експедиційну діяльність в області екології, історії, архітектури;
• проводить екологічні, спортивні, виховні табори, здійснює організацію змагань;
• здійснює проекти по розвитку спортивного та екологічного туризму;
• проводить екологічний моніторинг природних та урбанізованих екосистем;
• сприяє міжнародному співробітництву в галузях науки, культури, виробництва,  торгівлі, туризму, всебічному розвитку зв’язків зі спорідненими організаціями за межами України;
• сприяє підготовці та перепідготовці кадрів у галузі соціології, екології, права,  муніципального господарства та інших спеціальностей, в яких має потребу суспільство;
• сприяє відродженню та розвитку культурно-духовної інфраструктури міста, регіону, кращих культурних традицій Львова, всіх видів професійної та аматорської творчості;
• організовує семінари, курси, зустрічі, конференції та інші заходи, направлені на реалізацію статутних завдань Товариства, як в Україні, так і за її межами, проводить видавничу діяльність;
• організовує доставку гуманітарної допомоги в Україну, веде рекламну діяльність, видає власний друкований орган.