Контактна інформація
Адреса:
79019, м. Львів, п-кт. Чорновола, 4/1
Адреса для листування:
79019, м. Львів, а/с 2834
Керівник:
Олександр Волошинський
Телефон:
(032) 244 56 07
Факс:
(032) 297 17 94
E-mail:

Заходи, проведені товариством за період червень-серпень 2009 р.

Історія
Товариство “Зелений Хрест” – незалежна громадська неприбуткова організація, створена в 1994 році та офіційно зареєстрована в березні 1995 року.

Місія
Товариство “Зелений хрест” – незалежна громадська неприбуткова організація, створена для всебічного сприяння прогресу в духовному, діловому житті міста, регіону, держави, інтеграції України в Європу.

Завдання
Основним завданням Товариства є виховання людини в дусі християнської моралі та національної гідності шляхом залучення її до практичної діяльності в напрямках:

 • екологія, спортивний туризм та екотуризм;
 • вивчення і збереження пам’яток історії та культури;
 • розвиток молодіжних рухів;
 • експедиційна діяльність та ін.

Товариство у відповідності з своїми основними завданнями:

 • сприяє оздоровленню екологічної ситуації в місті, регіоні;
 • веде експедиційну діяльність в області екології, історії, архітектури;
 • проводить екологічні, спортивні, виховні табори, здійснює організацію змагань;
 • здійснює проекти по розвитку спортивного та екологічного туризму;
 • сприяє міжнародному співробітництву в галузях науки, культури, виробництва, торгівлі, туризму, всебічному розвитку зв’язків зі спорідненими організаціями за межами України;
 • сприяє підготовці та перепідготовці кадрів у галузі соціології, екології, права, муніципального господарства та інших спеціальностей, в яких має потребу суспільство;
 • сприяє відродженню та розвитку культурно-духовної інфраструктури міста, регіону, кращих культурних традицій Львова, всіх видів професійної та аматорської творчості;
 • організовує семінари, курси, зустрічі, конференції та інші заходи, направлені на реалізацію статутних завдань Товариства, як в Україні, так і за її межами, проводить видавничу діяльність;
 • організовує доставку гуманітарної допомоги в Україну, веде рекламну діяльність, видає власний друкований орган.

Членство
Товариство “Зелений хрест” є громадською організацією, вищим керівним органом якої є Збори членів Товариства, що скликаються не рідше одного разу на два роки.
В період між загальними зборами правління здійснюється радою, яку очолює Голова Товариства.