Контактна інформація
Адреса:
79010, м. Львів, вул. Некрасова, 45
Адреса для листування:
79058, м. Львів, вул. Окуневського, 1
Телефон:
(032) 275 91 52
Факс:
(032) 252 29 46

Українське товариство Глухих (УТОГ) створене у 1933 році згідно з постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету та Ради Народних Комісарів УРСР “Про Українське товариство сліпих та Українське товариство глухих” від 4 червня 1933 року, протокол N 61/544. з 1959 року Утог є членом Всесвітньої федерації глухих, а в 1963, за значний внесок у вирішенні проблем реабілітації глухих, нагороджене Дипломом Всесвітньої Федерації нечуючих.
Метою створення Українського товариства глухих є організаційне об`єднання громадян з вадами слуху, захист їх інтересів та забезпечення їх інтеграції у навколишнє середовище. Виходячи з цього Товариство протягом всього періоду свого існування займається практичним вирішенням питань реабілітації нечуючих.

Завдання громадської організації глухих:

  • надання слухової, трудової та соціальної реабілітації людям з вадами слуху, залучення їх у товариство,
  • допомога в соціально-побутовому обслуговуванні та дозвіллі, працевлаштуванні та навчанні,
  • захист їх прав та інтересів.

Прийом у члени УТОГ здійснюється за особистою заявою громадян, викладеною у письмовому вигляді. Рішення про прийом у члени УТОГ приймається на загальних зборах первинної організації УТОГ.
У відповідності зі Статутом УТОГ членами Товариства можуть бути:

  • особи з двосторонніми стійкими порушеннями слуху, котрі досягли 14-річного віку і у яких поріг сприйняття звуку на вухо, що краще чує, в частотному діапазоні 500-3000 Гц складає 41 дБ і більше;
  • безгортанні інваліди і особи з погано розвинутою мовою, яким з даної причини встановлена група інвалідності і для яких дактильно-жестова мова є основною мовою спілкування;
  • окремі особи з нормальним слухом і мовою, які працюють на підприємствах і в організаціях УТОГ, володіють дактильно-жестовою мовою і беруть активну участь у проведенні організаційно-масової, культурно-просвітньої і реабілітаційної роботи серед глухих, а також у зміцненні матеріально-технічної бази УТОГ.

При цьому кількість глухих, які перебувають на обліку у відповідній первинній організації Товариства, повинна складати не менше 75 відсотків від загальної кількості членів даної організації.

Львівська міська організації УТОГ є громадською організацією, що поєднує 9 первинних організацій, які опікуються членами ГО.
На чолі Львівської міської організації УТОГ є голова та перекладач-дактилолог. На обліку перебуває 1070 членів.

Нагороди Товариства
Працівникам УТОГу, з урахуванням їх заслуг, присвоюється звання „Почесний член УТОГ” чи „Відмінник УТОГ”, або вони нагороджуються Почесною грамотою президії ЦП УТОГ.