Контактна інформація
Адреса:
79035, м. Львів, вул. Дністерська, 12
Керівник:
Кунанець-Сварник Сандра Анне Оксана Омелянівна
Телефон:
(032) 270 34 58
E-mail:

Основною метою благодійної організації „Благодійна установа „Дім самостійного життя” є:

сприяти соціальній адаптації особам із інтелектуальною недостатністю та особам з фізичними вадами для найбільш повної їх інтеграції у суспільстві шляхом надання корекційно-педагогічних, освітніх, психологічних, соціальних, медичних послуг, здійснення фізичної, психологічної, соціальної і трудової реабілітації, організації рекреаційних, спортивних, оздоровчих, культурних, інформаційних заходів, налагодження самостійного та підтриманого проживання в громаді, захисту їхніх прав і законних інтересів.

Головними завданнями благодійної організації „Благодійна установа „Дім самостійного життя”” є:

  • соціальна адаптація, сприяння здійснення соціального супроводу та догляду, соціального захисту, навчання, виховання, фізичної, соціальної, трудової, спортивної та медичної реабілітації, денної зайнятості, навчання початковим професійним навичкам, рекреації, творчості інвалідів, осіб з інтелектуальною недостатністю та осіб з фізичними вадами з залученням членів їхніх родин;
  • участь у розробці та практичному здійсненні місцевих, регіональних, загальнодержавних та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного, правового становища інвалідів, осіб із інтелектуальною недостатністю та осіб з фізичними вадами;
  • сприяння вироблення та практичне впровадження стандартів інноваційних соціальних, реабілітаційних, медичних, освітніх послуг та заходів для осіб з інтелектуальними, фізичними, сенсорними вадами та їх сімей;
  • поліпшення матеріального становища інвалідів, осіб із інтелектуальною недостатністю та осіб з фізичними вадами;
  • сприяння розвитку науки та освіти у галузях, пов’язаних із вивченням особливостей осіб з інтелектуальною недостатністю та осіб з фізичними вадами, політики соціального захисту вказаних осіб та надання їм усебічної фахової допомоги.

Ресурси

Організація «Дім самостійного життя» володіє в першу чергу потужним людським ресурсом: серед засновників – спеціалісти в галузі реабілітації, соціальної роботи, юридичних питань, експерти з організації соціальних і реабілітаційних послуг, люди з великим практичним досвідом роботи з неповносправними особами – організації таборів, поїздок, спортивних подій, численних акцій «Ми такі як усі», «Дивись на мене як на рівного», «Не робіть для нас без нас», тощо.

Проекти і заходи

Всі члени організації були керівниками, консультантами та виконавцями численних міжнародних проектів у галузі неповносправності, які проводились у складі інших організацій – НРЦ «Джерело», Британської Ради, Ротарі-клубів, ЛООАРНО «Стимул», Фонду соціальних інвестицій. Самостійних проектів поки що не було. За попередній рік ініціативною групою проведено більше 10 нарад, відвідано будинок групового проживання в Києві, зібрано ряд документів, проведено консультації з міжнародними експертами, здійснено попередній розподіл обов’язків щодо розробки необхідних напрямків підготовки до запровадження підтриманого проживання в громаді.