Львівське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області повідомляє, що 17 квітня 2019 року постановою Кабінету Міністрів України № 337 затверджено новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (далі – Порядок), який набрав чинності з 1 липня 2019 року.

Новий Порядок відповідно до вимог сьогодення удосконалює механізми розслідування та обліку нещасних випадків та аварій на виробництві, професійних захворювань та отруєнь на виробництві.

Вимоги Порядку поширюються на всіх юридичних фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

Реалізацією цього правового акту забезпечуватиметься належний соціальний захист громадян, постраждалих на виробництві, зокрема тих, які працюють на умовах цивільно-правового договору або на інших підставах, передбачених законом, фізичних осіб – підприємців та інших.

Згідно з п. 8 Порядку, у разі отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сімї чи уповноваженої ним особи, роботодавець зобов’язаний протягом двох годин повідомити з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок до робочого органу Фонду соціального страхування, а також іншим організаціям, які зазначені в п.8 Порядку.

Таким чином, підприємствам, організаціям, установам, фізичним особам-підприємцям, які використовують найману працю і які зареєстровані у м. Львові, про нещасний випадок, що стався з працівниками під час виконання ними своїх трудових обов’язків необхідно протягом двох годин повідомити Львівське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області по телефону/факсу297-01-62або надіславши відповідне повідомлення на електронну адресу відділення:

На паперовому носії повідомлення про нещасний випадок необхідно не пізніше наступного робочого дня надати безпосередньо у Львівське відділення УВД ФСС України у Львівській області, яке заходиться за адресою: м. Львів, вул.Сахарова, 42.

За несвоєчасне інформування робочих органів Фонду соціального страхування України про нещасний випадок на виробництві передбачена адміністративна відповідальність згідно з частиною 1 статті 1654Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Інформацію надано Львівським відділенням УВД ФСС України у Львівській області

Поділитись: