Зокрема, з 1 січня 2019 року відділи соціального захисту управління соціального захисту призначають державну допомогу на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

Така допомога надається щомісячно в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 січня 2019 року – 1497 грн., з 1 липня – 1564 грн., з 1 грудня – 1638 грн.).

Урядом внесено відповідні зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 (надалі – Порядок).

Згідно з Порядком допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів опікуну, піклувальнику (далі – законний представник дитини), який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів.

Для призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, органу соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі документи:

1) заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики;

2) копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

3) документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);

4) довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ (далі – довідка про захворювання дитини).

Примітка: відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.04.2008 № 189 “Про затвердження положення про експертизу тимчасової непрацездатності” довідка про стан здоров’я видається лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в довільній формі за підписом трьох лікарів.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається з дня звернення за її призначенням до органу соціального захисту населення на кожну хвору дитину у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та виплачується шість місяців.

Виплата допомоги на наступний період продовжується на підставі заяви законного представника дитини та довідки про захворювання дитини з дня зупинення виплати, якщо звернення надійшло протягом одного місяця з дня її зупинення.

У разі коли в період виплати допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, дитині встановлено інвалідність, така допомога виплачується до дня встановлення інвалідності.

Органи медико-соціальної експертизи та заклади охорони здоров’я зобов’язані у триденний строк після встановлення дитині інвалідності надіслати органові соціального захисту населення за місцем проживання дитини медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Контроль за фактом здійснення догляду за хворою дитиною здійснюється в межах повноважень працівниками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або уповноваженою особою, визначеною виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади.

У разі встановлення факту нездійснення догляду за хворою дитиною центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або уповноважена особа, яка визначена виконавчим органом рад об’єднаних територіальних громад, у межах їх повноважень повинні протягом трьох днів подати органові соціального захисту населення пропозиції щодо призупинення виплати допомоги.

Виплата допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, припиняється у разі:

-встановлення дитині інвалідності (досягнення дитиною 18 років);

-коли допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

-позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

-позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;

-скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

-звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їх обов’язків;

-смерті дитини;

-смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, призупиняється у разі:

-тимчасового влаштування хворої дитини на повне державне утримання за заявою отримувача такої допомоги;

-влаштування хворої дитини на повне державне утримання в разі відібрання хворої дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

-нездійснення догляду за хворою дитиною.

Виплата допомоги припиняється (призупиняється) за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу, з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини (крім обставин, передбачених абзацом другим цього пункту).

У разі припинення дії обставин, (коли допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їх обов’язків; тимчасового влаштування хворої дитини на повне державне утримання за заявою отримувача такої допомоги;), виплата допомоги поновлюється з місяця, що настає за місяцем, в якому припинилася дія зазначених обставин, у разі звернення протягом місяця з письмовою заявою отримувача допомоги до органу соціального захисту населення.

Додаткову інформацію можна отримати:

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 27 грудня 2001 р. № 1751 Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.04.2008 № 189 “Про затвердження положення про експертизу тимчасової непрацездатності” – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0589-08

Або звернувшись безпосередньо у відділ соціального захисту управління соціального захисту за місцем проживанням:

Контакти відділів соціального захисту районів міста Львова:

-Галицький:

тел.: 261-44-50

-Личаківський:

тел.: 254-62-89

-Залізничний:

тел.: 295-82-28

-Франківський:

тел.: 237-50-81

-Шевченківський:

тел.: 252-28-40

-Сихівський:

тел.: 254-64-80

Поділитись: