Щоб забезпечити додаткові гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, осіб, статус яких визначено як бійці-добровольці АТО у порядку, затвердженому Львівською обласною радою, та членів їх сімей — мешканців м. Львова, належного забезпечення їх житлових умов, створення їм сприятливого суспільного середовища, сьогодні під час сесії Львівської міської ради депутати внесли зміни до ухвали від 23.04.2015 № 4520 «Про захист інтересів учасників антитерористичної операції».

Внесення змін до Програми обумовлено кількома факторами. Зокрема:

1. У чинній редакції Програма регулює питання забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, земельними ділянками під дачне будівництво або садівництво за межами м. Львова та надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Зокрема, згідно розділу 3 цієї Програми, який регулює порядок формування списків для отримання земельної ділянки під дачне будівництво або садівництво за межами м. Львова, громадська комісія із захисту інтересів учасників антитерористичної операції при Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій сформувала списки осіб, які претендують на отримання земельної ділянки під дачне будівництво або садівництво за межами м. Львова у кількості 471. На виконання умов Програми виконавчим комітетом Львівської міської ради прийнято рішення від 26.02.2018 № 198 «Про затвердження списку осіб-учасників антитерористичної операції, які подали у Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій документи на отримання земельної ділянки під дачне будівництво за межами м. Львова». Затверджений список осіб-учасників антитерористичної операції 27.02.2018 передано до Львівської обласної державної адміністрації на розгляд робочої групи з опрацювання звернень учасників антитерористичної операції та визначення критеріїв і механізмів виділення земельних ділянок.

Враховуючи вищезазначене, на сьогодні питання формування списків для отримання земельної ділянки під дачне будівництво або садівництво за межами м. Львова учасниками АТО стало неактуальним для розгляду громадською комісією при Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій, оскільки питання забезпечення учасників антитерористичної операції земельними ділянками розглядається (розглядатиметься) робочою групою з опрацювання звернень учасників антитерористичної операції та визначення критеріїв і механізмів виділення земельних ділянок Львівської обласної державної адміністрації. Тому запропоновано розділ 3 Програми — Порядок формування списків для отримання земельної ділянки під дачне будівництво або садівництво за межами м. Львова — вилучити.

2. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» для забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях органи державної влади та їх посадові особи, діючи на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України вживають заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. У зв’язку з набуттям чинності зазначеного Закону внесено зміни в ряд інших законів, зокрема, в Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». У зв’язку з цим, виникла необхідність статус особи «учасник антитерористичної операції» доповнити словами учасник «заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях».

Тобто, згідно з проектом ухвали пропонується привести у відповідність до зазначеного вище законодавства Програму про захист інтересів учасників антитерористичної операції, затверджену ухвалою міської ради від 23.04.2015 № 4520, виклавши її у новій редакції.

3. На сьогодні дія Програми не поширюється на осіб, які хоч і відповідають вимогам, зазначеним у п. 1.4 Програми, проте вже отримали у власність земельну ділянку та використали своє право на приватизацію земельної ділянки з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування житлового будинку на території України», крім тих земельних ділянок, які були набуті у власність шляхом спадкування, дарування, купівлі-продажу, що підтверджується відповідними документами”. Пропонується доповнити цей перелік словами «а також крім тих земельних ділянок, які були приватизовані після спадкування, дарування або купівлі- продажу нерухомого майна (його частини), яке розташоване на цій земельній ділянці».

Також Програмою передбачено, що матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань може бути виплачена одному із членів сім’ї загиблого (того, що пропав безвісти) або померлого за умови надання письмової згоди довільної форми іншими членами сім’ї загиблого (того, що пропав безвісти) або померлого, яким надано статус члена сім’ї загиблого та які мають право на отримання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.

Пропонується внести наступне доповнення: «У випадку подання заяви кількома членами сім’ї загиблого (того, що пропав безвісти) або померлого, які мають право на таку матеріальну допомогу відповідно до цієї Програми та відсутності письмової згоди таких членів сім’ї, одноразова матеріальна допомога надається рівними частинами усім членам сім’ї загиблого (того, що пропав безвісти) або померлого, які подали заяви на отримання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. У випадку, коли після виплати матеріальної допомоги за її одержанням звертаються інші члени сім’ї загиблого (того, що пропав безвісти) або померлого учасника антитерористичної операції, питання розподілу розміру допомоги вирішується за взаємною згодою таких осіб або у судовому порядку».

Крім цього, на сьогодні Програмою передбачено надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, зокрема, членам сімей померлих учасників антитерористичної операції — у яких відсутні правові підстави на надання статусу члена сім’ї загиблого відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Проте, не передбачено надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції, зокрема, у випадку відсутності у загиблого учасника антитерористичної операції членів сім’ї, яким згідно з законодавством України встановлено статус «член сім’ї загиблого». Така ситуація ставить в нерівні умови членів сім’ї загиблого та померлого учасника антитерористичної операції, які не мають права на статус «член сім’ї загиблого» викликає їх незадоволення та нарікання.

У зв’язку з цим запропонованими змінами до Програми передбачено право на отримання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань членами сімей загиблих, у яких відсутні правові підстави на надання статусу члена сім’ї загиблого відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» за умови відсутності звернень членів сімей цих загиблих, яким надано такий статус відповідно до цього закону (відсутність у загиблого родичів, які мають право на статус «член сім’ї загиблого»). Таким чином, запропоновані зміни удосконалять Програму, оскільки нова редакція Програми приведена у відповідність до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» з урахуванням змін, внесених на сьогодні до цього закону.

Поділитись: