Протягом 2018 року та перших двох місяців 2019р. на підприємствах, в установах та організаціях м. Львова відмічено досить значний ріст витрат Фонду соціального страхування Українина виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, який склався як по причині підвищення рівня середньої заробітної плати, так і у зв’язку зі зростанням кількості оплачених днів тимчасової непрацездатності. Так, у 2018 році за рахунок коштів Фонду страхувальниками оплачено1 345 648 днів тимчасової непрацездатності, що на 2,4% більше, ніж у 2017 році. Загальна сума витрачених коштів Фонду на виплату допомоги по м.Львову склала більше 300 млн.грн.

Такий ріст вимагає посилити контроль за правомірністю видачі листків непрацездатності і прийняттям рішень щодо їх оплати та зумовлює необхідність ще раз наголосити на повноваженнях комісії із соціального страхування підприємства, установи, організації. Адже, відповідно до ч.3 ст.30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999р. №1109 (далі – Закон України №1109) саме комісія (уповноважений) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб), приймає рішення про призначення матеріального забезпечення.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, нова редакція якого була затверджена постановою правління Фонду від 19.07.2018р. №13 (далі – Положення).

Відповідно до Положення, комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. При чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства.

Для контролю за обгрунтованістю видачі листків непрацездатності та з метоюприйняття рішень про призначення або відмову в призначенні застрахованим особам матеріального забезпечення, що відповідають чинному законодавству, комісії із соціального страхування надано певні права, зокрема:

– отримувати від робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення безкоштовні консультації з питань застосування законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

– звертатися за необхідності до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства;

– перевіряти дотримання застрахованими особами режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності;

– звертатися до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень у разі спору між комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства та роботодавцем з питань надання матеріального забезпечення застрахованим особам підприємства, а також у випадку невиконання роботодавцем рішень комісії (уповноваженого);

– приймати рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про припинення (повністю або частково) його виплати (підстави для відмови в наданні та припинення виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності перераховані в ст.23 Закону України №1105);

– розглядати підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення.

Крім того, комісія із соціального страхування, відповідно до п.3.1.3.Положення, повинна вести облік осіб, які часто та довго хворіють (особи, які за останні 12 місяців були непрацездатними з приводу одного захворювання не менше трьох випадків із загальною кількістю днів непрацездатності 30-40 днів або з приводу різних захворювань не менше чотирьох випадків за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності 40-50 днів), а також осіб, які отримали листки непрацездатності у зв’язку із невиробничими травмами, аналізувати, інформувати та вносити пропозиції з питань зниження рівня захворюваності роботодавцю та представнику застрахованих осіб.

Таким чином, комісія із соціального страхування наділена досить значними повноваженнями для того щоб, з одного боку, забезпечити право застрахованих осіб на отримання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, а, з іншого, не допустити необгрунтоване та незаконне їх витрачання.

Додаткову інформацію можна отриматиуЛьвівському відділенні Фонду соціального страхування України, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 42 або за тел.: 299-91-67

Поділитись: