Управління соціального захисту Львівської міської ради формує проект календарного плану заходів управління на 2020 рік і приймає до розгляду пропозиції від неурядових організацій, які працюють в соціальній сфері м. Львова та бажають долучитись до проведення дійств у наступному році.

Так, як відповідно до пункту 1.8 «Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям через залучення їх до проведення щорічних заходів», затвердженого рішенням виконавчого комітету від 01.04.2011 №372 (зі змінами), громадські організації подають управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної політики до 1 липня поточного року, заяву про надання фінансової підтримки з зазначенням її розміру.

До заяви додаються:

1. Копія статуту (положення) організації, засвідчена у встановленому законодавством порядку заявником.

2. Копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації, засвідчена у встановленому законодавством порядку заявником.

3. Копія рішення про присвоєння громадській організації ознаки неприбутковості, засвідчена у встановленому законодавством порядку заявником.

4. Звіт про діяльність громадської організації за рік, який передує року подання заявки, підписаний керівником та засвідчений у встановленому законодавством порядку заявником (подається згідно з затвердженою формою, наведеною у додатку 1 до цього порядку).

5. Розрахунок потреби у бюджетних коштах і напрямки використання бюджетних коштів, підписані керівником та засвідчені у встановленому законодавством порядку заявником.

6. Інформація про захід (ціль, мета, кількісні та якісні показники, місце проведення заходу, термін проведення тощо).

7. Інші документи, які підтверджують відповідність заявника всім критеріям визначення одержувача бюджетних коштів.

Посилання на рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.04.2011 №372 (зі змінами): https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/6fe2c915759101d6422566a0003bb602/62df2ff76ff8eed8c225812f00512c66?OpenDocument

Детальну інформацією можна отримати у відділі соціальних програм та програмного забезпечення управління соціального захисту Львівської міської ради за тел.: 235-69-79. (вул. Театральна, 10).

Поділитись: