Громадські об’єднання мають подати до управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики до 1 липня 2019 року заяву про надання фінансової підтримки, із зазначенням її розміру.

Відповідно до п. 1.4 «Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю та ветеранів», затвердженого рішенням виконавчого комітету від 06.07.2018 № 673, одержувачами бюджетних коштів, які надаються відповідно до цього порядку, є громадські об’єднання осіб з інвалідністю та ветеранів, які здійснюють свою діяльність зі статусом юридичної особи (надалі – громадські об’єднання), за умови їх комплексної (одночасної) відповідності таким умовам:

1. Відсутність у громадських об’єднань статусу всеукраїнських та/або обласних.

2. Поширення діяльності громадських об’єднань виключно на територію м. Львова.

3. Реєстрація громадських об’єднань у м. Львові.

Згідно з пунктом 2.1 цього Порядку, громадські об’єднання мають подати до управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики заяву про надання фінансової підтримки, із зазначенням її розміру.

До заяви додаються:

1.Копія статуту (положення) об’єднання, засвідчена у встановленому законодавством порядку заявником. У разі, якщо заявником є структурний (відокремлений) підрозділ всеукраїнського або обласного громадського об’єднання (осередок, відділення тощо), який діє на підставі статуту (положення) всеукраїнського або обласного громадського об’єднання, ним подається копія статуту (положення) всеукраїнського або обласного громадського об’єднання, засвідчена у встановленому законодавством порядку заявником.

2. Копія свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання, засвідчена у встановленому законодавством порядку заявником.

3. Копія рішення про присвоєння громадському об’єднанню ознаки неприбутковості, засвідчена у встановленому законодавством порядку заявником.

4. Звіт про діяльність громадського об’єднання за рік, який передує року подання заявки, підписаний керівником (подається згідно з затвердженою формою, наведеною у додатку 1 до цього порядку).

5.Розрахунки та обгрунтування потреби у бюджетних коштах і напрями використання бюджетних коштів, затверджені зборами громадського об’єднання (заявника), підписані керівником громадського об’єднання (заявника). У разі, якщо заявник подає потребу у бюджетних коштах на відшкодування витрат для проведення ремонту приміщень громадського об’єднання та/або на оплату житлово-комунальних послуг приміщення громадського об’єднання – додатково необхідно подати копію діючого договору оренди приміщення (нерухомості) заявником, засвідченого у встановленому порядку заявником.

6.Календарний план заходів, які громадське об’єднання планує провести у році надання фінансової підтримки, підписаний керівником (подається згідно з затвердженою формою, наведеною у додатку 2 до цього порядку).

Посилання на рішення виконавчого комітету ЛМР від 06.07.2018 № 673: https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/CC6F9D43E7287108C22582C2004CEF7C?OpenDocument

Детальну інформацію можна отримати у відділі соціальних програм та програмного забезпечення управління соціального захисту за тел.: 235-69-79 (вул. Театральна, 10).

Поділитись: