Сьогодні під час сесії Львівської міської ради затвердили Програму розвитку паліативної допомоги у Львові на 2018 – 2022 роки. Метою Програми є заходи з надання паліативної допомоги, фінансування заходів з паліативної допомоги та догляду, а також забезпечення максимально можливої якості життя осіб, які потребують паліативної допомоги і членів їх родин.

«У Львові існує ряд причин недосконалого розвитку паліативної допомоги, зокрема, відсутність у медичних та соціальних працівників необхідних знань та навичок щодо методів та принципів надання паліативної допомоги та догляду, відсутність достатньої кількості місць для осіб, які потребують паліативної допомоги у закладах охорони здоров’я, відсутність програми системної підготовки фахівців медичного (в т.ч. молодший медичний персонал) та соціального профілю, недостатнє фінансування та інше. Львівська міська рада, як представницький орган місцевого самоврядування, та її виконавчі органи, здійснюючи свою діяльність, діють за принципом розподілу повноважень у порядку і в межах, визначених Конституцією та законами України.

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

Відтак, з метою створення та розвитку системи надання паліативної допомоги, а також догляду задля забезпечення максимально можливої якості життя людини з невиліковними хворобами і обмеженим прогнозом життя, які не можуть бути вилікувані сучасними і доступними методами та засобами, шляхом раннього виявлення та контролю больового синдрому та інших проявів хвороби, усунення розладів фізіологічних функцій організму, соціальної, духовної, психологічної підтримки хворого та його рідних, у Львові прийняли ухвалу «Про затвердження Програми розвитку паліативної допомоги у м. Львові на 2018−2022 роки», – йдеться у пояснювальній записці до проекту ухвали.

Довідка:

У 2014 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначила, що паліативна допомога — це підхід, що дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів (дітей і дорослих) та їх родин, у яких виникли проблеми, пов’язані із захворюваннями, що загрожують життю. Основним завданням паліативної допомоги є забезпечення максимально можливої якості життя паліативному пацієнту і членам його родини шляхом вирішення фізичних, психологічних та духовних проблем, які мають місце у паліативного пацієнта. Основними же складовими паліативної допомоги є: попередження та лікування хронічного больового синдрому; симптоматична терапія, догляд, психологічна і духовна підтримка паліативного пацієнта та його родини.

Надання паліативної допомоги ґрунтується на принципах доступності, високої якості, безперервності та наступності з урахуванням етичного і гуманного ставлення до паліативного пацієнта та членів його родини.

Паліативні хворі — пацієнти усіх вікових груп, які страждають на злоякісні новоутворення у ІІІ — ІV стадії захворювання, ВІЛ-інфекцію/СНІД, вроджені вади розвитку, серцево-судинні, неврологічні, респіраторні, атрофічно-дегенеративні та інші прогресуючі захворювання та посттравматичні стани, що не можуть бути вилікувані сучасними і доступними методами та засобами, і супроводжуються вираженими больовими симптомами, тяжкими розладами життєдіяльності, потребують кваліфікованої медичної допомоги, догляду, психологічної, соціальної, духовної та моральної підтримки у термінальній стадії захворювання або за умови обмеженого прогнозу життя, сумнівному прогнозі одужання чи покращення стану, або повноцінного відновлення функцій життєдіяльності.

Поділитись: