1.5. Інформаційна та технологічна картки адміністративної послуги Надання допомоги на дітей одиноким матерям (додаток 5)

Додаток № 5
до наказу від 08.08.2016 № 1228р

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Надання допомоги на дітей одиноким матерям

1.

Суб’єкт надання адміністративної послуги

 

Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики

(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайта)

Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики:

Галицький вул. Ф. Ліста, 5, м. Львів, 79000

телефон: 261-44-50

Залізничний вул. І. Виговського, 34, м. Львів, 79022

телефон: 295-82-28

Личаківський вул. Театральна, 10, м. Львів, 79008

телефон: 235-71-62

Сихівський просп. Червоної Калини, 66, м. Львів, 79044

телефон: 254-64-80

Франківський вул. Ген. Т. Чупринки, 85, м. Львів, 70044

телефон: 237-50-81

Шевченківський вул. В. Липинського, 11, м. Львів,  79058

телефон: 252-28-40

понеділок:           13.00 год. - 19.00 год.

вівторок-четвер: 08.00 год. - 19.00 год.

ел.пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http:// social.lviv.ua

http:// www.city-adm.lviv.ua

2.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання

 

 

    
 

1. Заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя - одного з них) про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред'явленні паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу).

2. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини,  виданий відділом державної реєстрації актів цивільного  стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий  компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку.

3. Копія свідоцтва про народження дитини.

4. Довідка про проживання дитини з матір'ю, видана за місцем проживання  сім'ї (довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем постійного проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування).  У  разі  неможливості  одержати  таку  довідку допомога  призначається  на підставі висновку про початкову оцінку потреб  дитини  та  сім’ї,  наданого  центром соціальних служб для сім’ї,  дітей  та молоді, із зазначенням факту проживання дитини з матір'ю.

5. У разі коли дитина навчається за межами населеного  пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, замість довідки про проживання дитини з матір'ю подається довідка з місця проживання матері та довідка  з місця проживання (навчання) дитини.

6.  Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення.

7.  Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не
одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії.

8.  Якщо  одинока  мати  народила  дитину  за межами України і не
може  подати  документ,  який  підтверджує  той  факт,  що  вона є
одинокою  матір'ю,  рішення  про призначення їй допомоги на дитину
приймається  органом  соціального  захисту  населення  на підставі
висновку  про  початкову  оцінку  потреб дитини та сім’ї, наданого
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням
інформації  про  факт проживання дитини з матір’ю, і документа про
народження  дитини,  легалізованого  в  установленому порядку, якщо
інше  не  передбачено  міжнародними договорами України.

9. Довідка навчального  закладу (у випадку навчання дітей до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

10. Довідки про доходи кожного члена сім’ї запопередні шість місяців, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги.

11. Декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги) за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204.

12. Довідка про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (у випадку призначення допомоги за місцем фактичного проживання).

Заява про призначення допомоги подається особою (одержувачем адміністративної послуги).

3.

Платність або безоплатність адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно

4.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше десяти днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Допомога оформляється протоколом, який зберігається в особовій справі отримувача соціальної допомоги та надається  на термін призначення допомоги.

5.

Результат надання адміністративної послуги

Виплата допомоги

6.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмова у її призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у Журналі видачі довідок та повідомлень

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

1. Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми".

2. Наказ Міністерства соціальної політики України від від 21.04.2015 № 441 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг".

3. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 "Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  № 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми".

 

Начальник управління

соціального захисту                                                                                                                           Н.Демкович

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
Надання допомоги на дітей одиноким матерям

з/п

Етапи опрацювання

заяви про надання адміністративної

послуги

Структурні підрозділи виконавчого органу, відповідальні за етап (дію, рішення); відповідальна особа

Дія (виконує, бере участь, погоджує, затверджує, тощо)

  Строки

виконання етапів

1

2

3

4

5

1.

Прийняття пакету документів для надання адміністративної послуги, перевірка правильності заповнення заяви та повноти документів, звірка відомостей,  наведених у заяві,  з  пред'явленим  паспортом (документом,  який  засвідчує  особу)  та  іншими  документами, передбаченими відповідними нормативними актами для надання адміністративної послуги, видача заявникові   повідомлення   (відривного   талона)  про прийняття заяви та документів, реєстрація у Журналі реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

Відділи соціального захисту управління соціального захисту

департаменту гуманітарної політики;

 

спеціаліст, головний спеціаліст сектору прийняття заяв

Проводить співбесіду із заявником, перевіряє, реєструє, видає

У день надходження

2.

Передача  прийнятої заяви та документів головному спеціалісту з прийому, завідувачу сектору прийняття заяв для перевірки правильності заповнення заяви, оформлення та повноти документів

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

 

головний спеціаліст сектору прийняття заяв, завідувач сектору прийняття заяв

Перевіряє

 

 

1 день

3.

Передача документів до сектору прийняття рішень або повернення спеціалісту з прийому,  через відсутність усіх необхідних відомостей для надання адміністративної послуги або через наявність в особовій справі   неправильно оформлених  довідок  тощо, передача головному державному соціальному інспектору (державному соціальному інспектору) для перевірки  достовірності  наданих  відомостей (при необхідності)

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

 

головний спеціаліст, завідувач сектору прийняття заяв

Передає

1 день

4.

Перевірка  достовірності  наданих  відомостей (при необхідності)

 

 

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

 

головний державний

соціальний інспектор, державний соціальний інспектор, інша посадова особа, якій надано таке право

Виконує

Не більше 3 днів

5.

Передача документів до сектору прийняття рішень (після доопрацювання документів та/або проведення обстеження матеріального стану  заявника  чи  перевірки  достовірності  наданих  відомостей)

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

 

головний спеціаліст сектору прийняття заяв, головний державний соціальний інспектор, державний соціальний інспектор, інша посадова особа, якій надано таке право

Передає

У день надходження

6.

Реєстрація отриманих особових справ у Журналі реєстрації обробки заяв/особових справ та формування бази даних в електронному вигляді, розрахунок розміру та визначення термінів надання конкретних видів допомоги (призначення здійснюється в автоматичному режимі), підготовка проекту рішення (протоколу призначення, повідомлення про призначення чи відмову в призначенні)

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

 

спеціаліст сектору призначення всіх видів допомог

Виконує

1 день

7.

Перевірка правильності  проведених  розрахунків  та їх відповідність вимогам чинних  нормативно-правових  актів,  візування   проекту   рішення   та повідомлення  про  призначення (відмову в призначенні) допомоги

 

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

 

спеціаліст, головний  спеціаліст, завідувач сектору  призначення всіх видів допомог

Перевіряє

1 день

8.

Призначення (відмова в призначенні)

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

 

начальник відділу  або інша особа, якій  надано  таке  право

Приймає рішення

1 день

9.

Реєстрація прийнятого рішення у Журналі реєстрації прийнятих рішень

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

 

спеціаліст, головний спеціаліст сектору призначення всіх видів допомог

Виконує

У день надходження

10.

Формування виплати

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

 

спеціаліст, головний спеціаліст, завідувач сектору призначення всіх видів допомог, або інша особа, якій  надано  таке  право.

Виконує

1 день

11.

Складання виплатних відомостей (списків)

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

 

начальник відділу, завідувач сектору призначення всіх видів допомог, головний бухгалтер, або інші особи, яким надано таке право

Завіряють підписами

1 день

12.

Видача (надсилання поштою)  повідомлення про призначення (відмову в призначенні) доплати

Відділи соціального захисту управління соціального захисту;

 

спеціаліст, головний спеціаліст сектору прийняття заяв

Виконує

до 10 календарних днів з моменту призначення (відмови в призначенні)

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги

10 календарних днів після надходження заяви з усіма необхідними документами

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги (передбачена законодавством України)

1 місяць і 10 днів з дня подання заяви (у випадку, коли в день подання заяви не подані всі необхідні документи)

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги  після надходження документа, що підтверджує внесення плати за її видачу (передбачена законодавством України)

Послуга надається безоплатно

Механізм оскарження результату надання послуги

Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту здійснюється відповідно до Законів України “Про звернення громадян”, “Про інформацію”,

у судовому порядку тощо.

Начальник управління

соціального захисту                                                                                          Н.Демкович

 

 

Читати 2281 разів

Наші партнери

Наші колеги

Зображення відсутні

Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління соціального захисту
79008, Львів, вул. Галицька, 21
тел/факс:0(32)235-49-82, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.